Turističke informacije o Varaždinu

Prikaži/sakrij SADRŽAJ

1. NASTANAK I POVIJESNI RAZVOJ GRADA VARAŽDINA

1.1. GRAD VARAŽDIN

1.1.1. Prvo spominjanje Varaždina

U povijesnim izvorima najstarije podatke o Varaždinu, o imenu grada koji se ovdje spominje pod nazivom Guarestin, o njegovim stanonicima i Guaresdienses, imenima varaždinskih župana Belee i Motmira, nalazimo u ispravi kralja Bele III. izdanoj 1181. godine kojom presuđuje u sukobu oko posjeda Varaždinske Toplice između Zagrebačkog kaptola i varaždinskog župana Beleea.
Grad je nastao kao naselje obrtnika i trgovaca uz srednjovjekovni castrum na križištu starih rimskih prometnica, na potezu današnjih ulica Optujske, Končareve, Vrazove, Zagrebačke, Braće Radić, Franjevačkog trga i Kukuljevićeve ulice.
Poveljom slobodnog i kraljevskog grada koju Varaždin dobiva 1209. godine od kralja Andrije ll. građani Varaždina dobili su pravo na izbor gradskog suca, kojeg biraju između sebe, a koji upravlja gradom te im sudi, a nazivaju ga ‘richterom’.

1.1.2. Povelja iz 1209. godine

Tijekom zatočeništva u okolici Varaždina Andriji ll., pretendentu na hrvatsko-ugarsko prijestolje, pomagali su Varaždinci. Kada je preuzeo vlast, odužio se Varaždincima za gostoljubivost izdavši im 1209. godine Povelju kojom im dodjeljuje prava kraljevskog i slobodnog grada. Time Varaždin postaje prvi grad u kontinentalnoj Hrvatskoj u kojemu građani sami biraju ‘richtera’ (suca) i nisu dužni plaćati porez. Povelja se danas čuva u Povijesnom arhivu.

1.1.3. Varaždin – glavni grad Hrvatske

Svoj najznačajniji politički razvoj Varaždin će doživjeti osnivanjem Kraljevskog namjesničkog vijeća čiji rad kraljica Marija Terezija stavlja u Varaždin te na taj način grad postaje glavno sjedište Banske Hrvatske. U to vrijeme hrvatski ban i kapetan Franjo Nadasdy živi u Varaždinu, u palači Drašković, gdje se u jednom krilu palače održavaju i sjednice Kraljevskog namjesničkog vijeća, u razdoblju od 1767. do 1776. godine. Veliki požar 1776. godine (25. travnja) u kojem su izgorjele dvije trećine grada, predstavlja kraj političkog i upravnog razvoja grada kao banskog sjedišta.

1.1.4. Dobrovoljno vatrogasno društvo

Prilikom gašenja požara u lsusovačkom kolegiju 1864. godine došli su gasitelji na ideju da se osnuje vatrogasno društvo iako takvog društva nije bilo u čitavoj jugoistočnoj Europi. Društvo je utemeljeno u svibnju 1864. godine te je to najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u ovom dijelu Europe. Na krilima zanosa i entuzijazma Društvo je imalo čak 200 članova.
Početkom 18. stoljeća gradi se Kapucinska crkva i samostan. Novi duh varaždinskom osnovnom školstvu donose Uršulinke koje 1703. godine dolaze u grad. One ovdje grade crkvu, samostan i školu. Ukinućem isusovačkog reda gimnazija prelazi u ruke Pavlina.
Društvene i političke promjene koje će do sredine 19. stoljeća rezultirati novim idejama u razvijanju nacionalne svijesti, odrazit će se i na razvoj gradske uprave. Početkom stoljeća ruše se gradski bedemi i izgrađuje dio nekadašnjih grabišta.
Početkom 20. stoljeća sagrađena je zgrada nove pošte. Tada u grad dolazi telefon, a grof Marko Bombelles doveo je u naš kraj prvi automobil i aktivno sudjelovao u akcijama automobilskog društva. Prvi svjetski rat u Varaždin donosi mobilizaciju vojnih obveznika. Nakon drugog svjetskog rata gospodarstvo grada sve se više oslanja na novi oblik proizvodnje, na tvornice i poduzeća kao što su LTA, Koka, Kalnik i sl. uz već postojeći Varteks i Svilanu. Gradnjom novih zgrada nastaju nova naselja. Širenjem grada se urbana i komunalna infrastruktura razvija. U gradu se otvaraju nove osnovne i srednje škole i fakulteti. Povijesna se jezgra zaštićuje kao spomenik kulture, razvija se kulturni život, prosvjeta i socijalne ustanove.

1.1.5. Varaždin danas

Grad Varaždin nalazi se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Smjestio se na rubovima panonske nizine i uz rijeku Dravu, na sjecištu važnih prometnih pravaca. Nadmorska visina varira između 169 i 173 metara. Klima je umjereno kontinentalna.
Varaždin je danas i sjedište Varaždinske županije. Županija obuhvaća sjeverozapadni dio Hrvatske i u zemljopisnom smislu pripada podravskom pojasu. Prostire se na površini od 1.247 km2 na kojoj, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, živi 183.730 stanovnika, po čemu je ovaj kraj jedan od najnapućenijih u Hrvatskoj. Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, grad Varaždin s gradskim naseljima broji 46.946 stanovnika. Uže područje grada naseljava 38.839 stanovnika.
Na osnovu bogate tradicije obrtništva i zanatstva u gradu se tokom 19. stoljeća razvija industrija. Nekadašnju najveću tekstilnu industriju (Varteks, Vis) danas zamjenjuje prehrambena (Vindija, Koka). Varaždin ima jednu od prvih i najpoznatijih slobodnih gospodarskih zona u Hrvatskoj, a strani investitori kontinuirano ulažu u varaždinski kraj.

1.2. ZNAČAJNE ZGRADE U VARAŽDINU

 • Stari grad Varaždin, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera

Varaždinska feudalna utvrda, od davnina nazivana Stari grad, najznačajnija je povijesna građevina Varaždina. Bila je sjedište plemičkog posjeda, vlasnički i pravno odvojenog od kraljevskog i slobodnog grada Varaždina. Današnja utvrda građena je od 14. do 19. stoljeća. Danas se u dvorcu nalazi Gradski muzej Varaždin.

 • Kula s lančanim mostom

Poznata i kao ‘Kula stražarnica’, izgrađena je u drugoj polovici 16. stoljeća u renesansnom stilu. Kao ostatak obrambenog sustava feudalne utvrde do danas se uspjela u cijelosti očuvati. Dok je bila u funkciji za koju je izgrađena služila je za smještaj vojnika i kao stan kapetana straže tvrđave. Danas se u kuli nalaze uredi Gradskog muzeja Varaždin.

 • Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1

Vijećnicu krasi balkon iznad kojeg se nalazi kameni grb grada Varaždina. Ovu kamenu kuću na glavnom gradskom trgu Juraj Brandenburški 1523. godine darovao je gradu za vijećnicu. Od tada do danas nije mijenjala svoju namjenu te je među najstarijima u Europi. Danas se u Gradskoj vijećnici nalazi Uprava grada Varaždina.

 • Palača Drašković, Trg kralja Tomislava 2

Već 1616. godine na mjestu današnje palače nalazi se kuća u vlasništvu obitelji Drašković. U ovoj palači zasjedao je Hrvatski sabor, a od 1767. godine palača je i sjedište Kraljevskog namjesničkog vijeća. Danas je privatno vlasništvo obitelji Tudja Strahonja (atelje).

 • Palača Oršić, Petra Preradovića 17a

Pretpostavlja se da je zgrada završena 1805. godine što potvrđuju njene ranoklasicističke karakteristike pogotovo lijepi kameni portal u stilu klasicizma. Krajem 19. stoljeća postaje vlasništvo grofice Paule Oršić. Danas je privatno vlasništvo.

 • Palača Patačić, Franjevački trg 4

Najvrjednija rokoko palača u Varaždinu, ali i u Hrvatskoj sagrađena je 1764. godine. Palaču krasi vrlo lijepi erker s pogledom na Gundulićevu ulicu, Trg kralja Tomislava i Franjevački trg. U dijelu palače u Gundulićevoj ulici, među varaždincima poznatijoj kao Dućanska ulica, nalazi se cimer ‘kornjače’ koji je nekad označavao trgovinu s mješovitom robom. Original cimera nalazi se u Gradskom muzeju Varaždin. Danas se u njoj nalazi Raiffeisen banka.

 • Palača Patačić-Puttar, Zagrebačka 2

Oko 1745. godine je za grofa Patačića domaći majstor spojio tri zasebne kuće u jednokatnu uglovnicu s uglovnim erkerom. Zanimljivo je da s jedne strane palače portal ima sva obilježja kasnog baroka, dok s druge strane, malo kasnije sagrađen, portal ima već prepoznatljiva obilježja klasicizma.

 • Palača Prassinzky Sermage, Trg Miljenka Stančića 3

Palača Sermage ženidbenim je ugovorima prešla iz obitelji Prassinzky u obitelj francuskog plemstva Sermage. Palača je 1759. godine preuređena u stilu rokokoa. Od 1947. godine u palači se nalazi stalni postav Galerije starih i novih majstora. Danas se u njoj nalazi Gradski muzej Varaždin – Galerija starih i novih majstora.

 • Palača Erdody, Kapucinski trg 8

Palaču je podigla grofovska obitelj Erdody polovicom 18. stoljeća čiji ulaz krasi kameni portal izrađen u rokoko stilu. Palača je polovicom 19. stoljeća preuređena za potrebe Kapucinske vojarne. Danas se u njoj nalazi varaždinska Glazbena škola. .

 • Palača Herzer, Franjevački trg 6

Klasicistička Palača Herzer sagrađena je 1791. godine. Na kamenom portalu isklesan je grb obitelji Herzer. U palači Herzer danas se nalazi (Gradski muzej Varaždin) Entomološka zbirka varaždinskog gimnazijskog profesora Franje Košćeca. Zbirka prof. Košćeca predstavljena je u stalnom postavu pod naslovom Svijet kukaca, koji je koncem 90-ih godina prošlog stoljeća obnovljen, a prema stručnjacima i publici koja ga posjećuje jedan je od najljepših takve vrste u Europi.

 • Palača Keglević, Vladimira Nazora 14

Na majuru nasuprot bedema Starog grada podignuta je u 17. stoljeću ova reprezentativna barokna palača. Današnji oblik dobila je oko 1775. godine kada ju je Jakob Erber preuredio u rokoko stilu. Danas se u njoj nalazi Znanstveni odjel Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

 • Palača Nitzky, Trg bana Jelačiča

Ova kasnobarokna palača, na današnjem Trgu bana Jelačića, izgrađena je krajem 18. stoljeća. Bila je u vlasništvu bogate trgovačke obitelji Nitzky.

 • Palača Tomassi, Trg slobode 12

Barun Stjepan Josip Patačić predao je ovu kuću savjetniku i kasnijem predsjedniku banskog stola Jurju Petkoviću. Oni su ju kasnije prodali obitelji Tomassi koji su u Varaždinu imali suknaru, a u dograđenom dijelu palače održavale su se i prve kino predstave u gradu.

 • Palača Varaždinske županije, Franjevački trg 7

Palača Varaždinske županije sagrađena je 1768. godine u rokoko stilu, no stradala je u požaru te je nakon nekoliko obnova izgubila svoja prvotna stilska obilježja. Velikim restauratorsko konzervatorskim zahvatima započetim 2001. godine vratila se u originalno stanje. Danas je palača ponovo sjedište Varaždinske županije. Na zabatu zgrade nalazi se grb kojeg je 1763. godine odredila kraljica Marija Terezija kao grb Varaždinske županije.

 • Palača Zagrebačkog kaptola, Janka Draškovića 2

Ova palača je jednokatnica s izvanredno klesanim kamenim portalom i ukradenim pročeljem. Sagrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća. Na prvom katu je dvorana na čijem stropu su stucco dekoracije. Vanjski izgled je sačuvao stanje iz 18. stoljeća. Danas je u privatnom vlasništvu, a u prizemlju se nalazi knjižara Školska knjigai Foto studio Merlić.

 • Palača Zakmardy, Juraja Habdelića 4

Ovo velebno zdanje gradili su varaždinski majstori Jakob i Blaž Jančić. Zgrada je izgrađena kao sjemenište za đake varaždinske isusovačke gimnazije 1672. godine na trošak predbilježnika Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije lvana Zakmardyja. Danas se tamo nalaze uredi tvrtke Stanoing.

 • Vila Bedeković, Augusta Cesarca 10

Varaždinski gradski fizik i liječnik dr. Vilim Muller, koji je na prostoru nekadašnjeg južnog grabišta zasnovao i uredio gradski park – šetalište, gradi 1827. godine stambenu vilu za svoj dom. Godine 1874. ban Koloman Bedeković preoblikovao ju je u klasicističkom stilu. Danas se u prostorima Vile Bedeković nalazi odjel za djecu, mlade te odjel strane literature Gradske knjižnice i čitaonice Varaždin.

 • Kuća Ritz, Trg kralja Tomislava

Kuć Ritz krase renesansni Iukovi u prizemlju te očuvan kameni ulazni portal s uklesanim monogramom I.A. – Andreasa Italusa de Argenta, varaždinskog zlatara iz 16. stoljeća i godinom 1540. Kuća se danas naziva po negdašnjem vlasniku Ritzu, koji je početkom prošlog stoljeća ovdje imao kavanu. Danas se u prizemlju prostora kuće Ritz nalazi Caffe bar Ritz.

 • Rodna kuća Ivana Padovca, Ivana Padovca 3

Ivan Padovec, skladatelj i izumitelj gitare s dva vrata koji je svoje koncerte na gitari izvodio u Beču, Brnu, Pragu, Grazu, Budimpešti, Hanoveru, Hamburgu i Londonu. U istoj kući živio je i slikar lvo Režek. Danas se tu nalaze Turistička zajednica grada Varaždina i Turistički informativni centar.

 • Kuća Mekovec, Silvija Strahimira Kranjčevića 4

Ova jednokatna građevina bila je nekad sastavni dio palače Batthiany. Većinom barokna s kasnijim klasicističkim arhitektonskim elementima. U njoj se nalazilo staro varaždinsko kazalište s velikom redutnom dvoranom u kojoj su priređivane građanske zabave i kazališne predstave. Danas je u privatnom vlasništvu.

1.3. GRADSKA GROBLJA

 • Varaždinsko groblje, Hallerova aleja
 • Groblje u Biškupcu, Gospodarska
 • Židovsko groblje, Mihovila Pavleka Miškine

2. ZNAČAJNI KULTURNO-POVIJESNI I DRUGI OBJEKTI

2.1. MUZEJI I GALERIJE

 • Gradski muzej Varaždin (GMV) – Stari grad, Šetalište Josipa Jurja Strossmayera 7
 • Galerija starih i novih majstora (GMV) – Palača Sermage, Trg Miljenka Stančića 3
 • Entomološka zbirka ‘Svijet kukaca’ (GMV) – Palača Hertzer, Franjevački trg 6
 • Muzej hrvatskog vatrogastva, Baruna Trenka 44
 • Galerija Zlati Ajngel, Ljudevita Gaja 15
 • Galerija K10, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 13
 • Muzej anđela, Silvija Strahimira Kranjčevića 14

2.2. KAZALIŠTE I KONCERTNI URED

 • Hrvatsko narodno kazalište (HNK), Augusta Cesarca 1

1873. godine podignuta je sadašnja zgrada kazališta prema projektu čuvenog bečkog arhitekta Hermanna Helmera. Od tada kazalište djeluje s povremenim prekidima, a od 1945. godine kazalište djeluje kontinuirano gdje se, uz kazališne predstave, održavaju i opere, operete i sl. U kazalištu djeluju Scena Zvonimir Rogoz gdje se održavaju predstave, koncerti i dr. kao i Klub Europa Media.

 • Koncertni ured Varaždin, Augusta Cesarca 1

2.3. KNJIŽNICE

 • Gradska knjižnica i čitaonica Varaždin
  • Odjel za odrasle, Trg slobode 8a
  • Odjel za djecu – Vila Bedeković, Augusta Cesarca 10
  • Odjel za mlade – Vila Bedeković, Augusta Cesarca 10
  • Odjel strane literature – Vila Bedeković, Augusta Cesarca 10
  • Ogranak Banfica, Nikole Tesle 20

2.4. KINODVORANE

 • Kino Galerija, Ljudevita Gaja 1
 • Cinestar Multiplex – Trgovački centar Lumini, Donji Kneginec, Grada Lipika 15

2.5. CRKVE I SAMOSTANI

 • Varaždinska biskupija, Pavlinska 4
 • Katedrala Uznesenja Marijina na nebo, Pavlinska 4
 • Župa sv. Nikole (župna crkva), Trg slobode 11
 • Župa sv. Vida (Kapucinska crkva i samostan), Kapucinski trg 7
 • Crkva sv. Vida, Trg sv. Vida
 • Crkva sv. Roka, Zagrebačka
 • Župa sv. Fabijana i Sebastijana, Hallerova aleja
 • Crkva Dobrog pastira, Hallerova aleja
 • Kapela Fabijana i Sebastijana, Optujska
 • Župa sv. Josipa, Dravska 3
 • Crkva sv. Ivana Krstitelja (Franjevačka crkva i samostan), Franjevački trg 8
 • Crkva rođenja Isusova (Uršulinska crkva i samostan), Uršulinska 3
 • Crkva sv. Florijana, Vladimira Nazora
 • Pravoslavna crkva, Trg bana Jelačića 19

3. ZNAČAJNI TURISTIČKI, SPORTSKI I REKREACIJSKI OBJEKTI

3.1. SMJEŠTAJNI OBJEKTI I RESTORANI

3.1.1. Hoteli

 • Park Boutique Hotel****, Juraja Habdelića 6
 • Hotel Istra****, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6
 • Hotel Turist***, Aleja kralja Zvonimira 1
 • Hotel Varažin***, Kolodvorska 19

3.1.2. Pansioni

 • Pansion Maltar, Franca Prešerna 1
 • Pansion Garestin, Zagrebačka 34

3.1.3. Apartmani i sobe

 • Studio-Apartment Ivančica, Ivana Cankara 9
 • Studio-Apartment Varaždin, Zvonka i Vladimira Milkovića 16a
 • Apartment Julijan, Silvija Strahimira Kranjčevića 8
 • Apartment Palatin, Braće Radić 1
 • Sobe Đuro Novosel, Zagrebačka 291
 • Sobe Jurinjak Frana Supila 30
 • Sobe Cream, Braće Radić 7
 • Studio-Apartment Nevenka Planinc, Jalkovečka 35

3.1.4. Hosteli

 • Hostel Studentski centar, Julija Merlića 9
 • Hostel Kairos, Braće Radić 175

3.1.5. Restorani i kavane

 • Restoran Angelus, Alojzija Stepinca 3
 • Restoran Domenico, Trg slobode 7
 • Restoran Verglec, Silvija Strahimira Kranjčevića 12/I
 • Restoran Palatin, Braće Radić 1
 • Restoran Bedem, Vladimira Nazora 9
 • Restoran Park Boutique hotela, Juraja Habdelića 6
 • Restoran hotela Istra, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6
 • Restoran hotela Turist, Aleja kralja Zvonimira 1
 • Restoran hotela Varažin, Kolodvorska 19
 • Pivnica Raj, Ivana Gundulića 2
 • Restoran i pizzeria Barocco, Hallerova aleja 9
 • Restoran Garestin, Zagrebačka 34
 • Restoran Santa Maria, Optujska 72f
 • Pizza House Raj, Optujska 51
 • Restoran Zvonimir, Braće Radić 182
 • Restoran Aquacity, Motičnjak
 • Bistro Kula, Trg bana Jelačića 3
 • Studentski restoran i catering, Julija Merlića 9
 • Restoran Zalogajnica Šanjek, Braće Radić 53
 • Fast food Šanjek, Trg slobode 7
 • Restoran Cimplet, Braće Radić 102
 • Kavana Grofica Marica, Trg kralja Tomislava 2/II
 • Kavana Dora, Franjevački trg 17
 • Kavana Les Zazous,  Franjevački trg 6

3.2. TURISTIČKI OBJEKTI

3.2.1. Turističko informativni centar (TIC)

 • Turistička zajednica grada Varaždina, Ivana Padovca 3

3.2.2. Suvenirnice

 • Art Štacun, Uska 6
 • Suvenirnica Varaždinskih vijesti, Trg kralja Tomislava 7
 • Trg tradicijskih obrta, na uglu Uršulinske i ulice Ivana Padovca
 • Muzej anđela, Silvija Strahimira Kranjčevića 14

3.2.3. Turističke agencije

 • Lily Tours, Pavlinska 3
 • Galileo Travel, Antuna Mihanovića 8
 • Grand Tours, Kratka 2
 • Horizont, Aleja kralja Zvonimira 1
 • Mihael, Pavlinska 5
 • Odisea Travel, Ivana Gundulića 2
 • Varaždintours, Alojzija Stepinca 1

3.2.4. Rent-a-car

 • Krištofić trans, Frana Supila 7a/I
 • AC Prikratki, Zagrebačka 101

3.2.5. Taxi

 • Taxi iNova, Jalkovečka 10b
 • Taxi Cammeo, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 23

3.3. SPORT I REKREACIJA

3.3.1. Sportski objekti

 • Gradski bazeni, Zagrebačka 85a
 • Gradska sportska dvorana Varaždin – Arena, Šetalište Franje Tuđmana 1
 • TTS sport centar – Centar za sport, Ognjena Price 34
 • Zajednica sportskih udruga grada Varaždina, Graberje 31

3.3.2. Parkovi

 • Šetalište Vatroslava Jagića

Šetalište se nalazi u samom centru grada. Gradski fizik dr. Wilim Bernhard Muller 1838. godine započinje s manjim radovima na uređenju javnog šetališta koje sredinom prošlog stoljeća dobiva današnji izgled u tzv. engleskom stilu.

 • Park Ivana Pavla II

Park Ivana Pavla II najmlađi je park u gradu, uređuje se od 2004. godine. Nalazi se u neposrednoj blizini Gradskog groblja i suvremenog je dizajna. Vodeni motiv koji sadrži je imitacija rijeke Drave.

 • Šetalište Josipa Jurja Strossmayera

Šetalište se nalazi uz Stari grad, najznačajniju povijesnu građevina Varaždina. Oko Starog grada sačuvani su bedemi i opkopi koji su zajedno s utvrdom činili neosvojivu cjelinu.

 • Park za mlade

Park za mlade prvi je takav park u Varaždinu. Konceptualno je nastavak parka Ivana Pavla II. Sadržaji su primijenjeni mladima svih uzrasta. Od sadržaja tu su dječje igralište, skateboard staze, ljuljačke, stijene za penjanje i dr. Dječje igralište je prilagođeno djeci s posebnim potrebama.

4. ZNAČAJNI KULTURNI DOGAĐAJI I OSTALE MANIFESTACIJE

 • Sjajni bal (veljača)
 • VAFI – Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin (travanj)
 • MOP – Festival multimedije (svibanj)
 • Dani performansa (lipanj)
 • Dani suvremenog plesa (lipanj)
 • Festival varaždinskih dvorišta (srpanj)
 • Ljeto u Varaždinu (srpanj/kolovoz)
 • Špancirfest (kolovoz)
 • Trash film festival (rujan)
 • Varaždinske barokne večeri (rujan)
 • Međunarodni sajam ‘lov, ribolov, priroda, turizam’ (listopad)
 • Advent (prosinac)
 • Novogodišnja utrka (31.12./1.1.)

5. ZNAČAJNE USTANOVE I OBJEKTI

5.1. ZDRASTVENE USTANOVE

 • Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića
 • Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Franje Galinca 4
 • Dom zdravlja Varaždinske županije, Kolodvorska 20
 • Poliklinika Sunce, Zagrebačka 51
 • Poliklinika Sv. Nikola, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6
 • Poliklinika Živa, Optujska 52
 • Poliklinika Adarta, Krešimira Filića 8
 • Poliklinika i optika Fokus, Vinka Međerala 9
 • Dežurna ljekarna – Ljekarna Varaždinske županije, Kolodvorska 18

5.2. GRADSKA UPRAVA

 • Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1
 • Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 1
 • Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove, Trg kralja Tomislava 1
 • Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12/II
 • Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12/I
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Petra Preradovića 10
 • Upravni odjel za društvene djelatnosti, Petra Preradovića 10
 • Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Stanka Vraza 4
 • Varaždinska županija. Franjevački trg 7
 • Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin, Trg slobode 12/II
 • Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89
 • Razvojna agencija Sjever Dan, Trg bana Jelačića 17
 • Slobodna zona Varaždin, Trnovec, Gospodarska 1
 • Termoplin, Vjekoslava Špinčića 78
 • Varkom, Trg bana Jelačića 15
 • Vartop, Trg slobode 12/II
 • Čistoća, Ognjena Price 13
 • HEP ODS – Elektra Varaždin, Kratka 3

5.3. DRŽAVNE INSTITUCIJE

 • Ministarstvo financija – Porezna uprava Varaždin, Graberje 1
 • Općinski sud Varaždin, Braće Radić 2
 • Prekršajni sud Varaždin, Braće Radić 2
 • Županijski sud Varaždin, Braće Radić 2
 • Trgovački sud Varaždin, Braće Radić 2
 • HZZO – Područna služba Varaždin, Kolodvorska 20c
 • HZMO – Područna služba Varaždin, Kolodvorska 20c
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin, Baruna Trenka 56
 • Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Varaždinu, Ivana Gundulića 2
 • Državni arhiv u Varaždinu, Davorina Trstenjaka 7
 • Državni zavod za zaštitu prirode, Kratka 1

5.4. GOSPODARSKE INSTITUCIJE

 • Hrvatska gospodarska komora, Petra Preradovića 17/II
 • Obrtnička komora Varaždinske županije, Branka Vodnika 4
 • Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 13/II

5.5. OBRAZOVNE I ODGOJNE INSTITUCIJE

5.5.1. Fakulteti i sveučilišta

 • Sveučilište u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2
 • Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet, Kralja Petra Krešimira IV 15
 • Sveučilište u Zagrebu – Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7
 • Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3
 • Pučko otvoreno učilište Varaždin, Hallerova aleja 1/II

5.5.2. Srednje i osnovne škole

 • I. Gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14
 • II. Gimnazija Varaždin, Hallerova aleja 6a
 • Srednja strukovna škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4
 • Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4
 • Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5
 • Medicinska škola Varaždin, Vinka Međerala 11
 • Glazbena škola u Varaždinu, Kapucinski trg 8
 • Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3
 • Strojarska i prometna škola Varaždin, Hallerova aleja 3a
 • Privatna ekonomsko-poslovna škola s pravom javnosti, Frana Supila 22
 • Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti, Matka Laginje 6
 • Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti, Stanka Vraza 36
 • Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin, Frana Supila 22
 • Centar za odgoj i obrazovanje ‘Tomislav Špoljar’ Varaždin, Jurja Križanića 33
 • I. osnovna škola Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 10
 • II. osnovna škola Varaždin, Augusta Cesarca 10
 • III. osnovna škola Varaždin, Trg Ivana Perkovca 35
 • IV. osnovna škola Varaždin, Matije Antuna Reljkovića 36
 • V. osnovna škola Varaždin, Frana Kurelca 11/1
 • VI. osnovna škola Varaždin, Dimitrija Demetera 13
 • VII. osnovna škola Varaždin, Kućan Donji, Varaždinska 131
 • Katolička osnovna škola Svete Uršule, Uršulinska 1

5.5.3. Studentski i učenički domovi

 • Studentski dom Varaždin, Julija Merlića 9
 • Učenički dom Varaždin, Hallerova aleja 2

5.5.4. Vrtići

 • Dječji vrtić Varaždin, Dravska 1
 • Dječji vrtić Bajka, Široke Ledine 16
 • Dječji vrtić Čira Čara, Anina 27
 • Dječji vrtić Dječji svijet, Anina 2
 • Dječji vrtić Palčić, Irme Gorzo 11
 • Dječji vrtić Panda, Hercegovačka 29
 • Dječji vrtić Pinokio, Ivana Trnskog 21
 • Dječji vrtić Sveta Uršula, Uršulinska 1
 • Dječji vrtić Zečić, Plitvička 3
 • Dječji vrtić Zeko, Jurja Križanića 96

5.6. ŽELJEZNIČKI I AUTOBUSNI KOLODVOR

 • Željeznički kolodvor Varaždin, Kolodvorska 17
 • Autobusni kolodvor Varaždin, Zrinskih i Frankopana

5.7. OSTALI VAŽNIJI OBJEKTI

5.7.1. Trgovački centri

 • Trgovački centar Lumini, Donji Kneginec, Grada Lipika 15
 • Trgovački park Supernova, Optujska 171
 • Trgovački centar Storeland, Gospodarska

5.7.2. Tržnica

 • Varaždinski plac, Augusta Šenoe 12
 • Varaždinski plac, Mali Plac

5.7.3. Poštanski uredi

 • Poštanski ured – središnji, Trg slobode 9
 • Poštanski ured, Miroslava Krleže 4
 • Poštanski ured, Mihovila Pavleka Miškine 1
 • Poštanski ured, Optujska 38d

5.7.4. Poslovnice FINA-e

 • FINA – Financijska agencija, Augusta Cesarca 2

5.7.5. Banke

 • Zagrebačka banka – Poslovni centar, Kapucinski trg 5
 • Zagrebačka banka – Centar, Petra Preradovića 7
 • Zagrebačka banka – Banfica, Ruđera Boškovića 25
 • Raiffeisenbank Austria, Franjevački trg 5
 • Raiffeisenbank Austria, Zagrebačka 13
 • Privredna banka Zagreb, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 17
 • Privredna banka Zagreb, Franjevački trg 17
 • Privredna banka Zagreb, Aleja kralja Zvonimira 1
 • Splitska banka, Aleja kralja Zvonimira 1
 • Erste & Steiermärkische Bank, Tome Blažeka 1
 • Sberbank, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6
 • Podravska banka, Trg slobode 2
 • Hrvatska poštanska banka, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 9a

Na vrh

Izvor: Turistička zajednica grada Varaždina