O nama

Taxi iNova
usluge autotaksi prijevoza
HR – 42000 VARAŽDIN
Jalkovečka 10b

MBO: 97528145
OIB: 30560755608

Poslovna banka:
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a
Žiro-račun: 2402006-1140247683
IBAN: HR4624020061140247683
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Mobitel: +385 (0)95 1111 777
Telefon: +385 (0)42 1777

E-mail: info@taxi-inova.hr
Ne prihvaćamo privitke. | We do not accept attachments.
Web: www.taxi-inova.hr

Vlasnik: Marin Došen
E-mail: marin.dosen@taxi-inova.hr

Članovi tima:
Marina Došen | marina.dosen@inova-grupa.com
Miroslav Došen | miroslav.dosen@inova-grupa.com
Mijo Došen | mijo.dosen@inova-grupa.com
Biserka Došen | biserka.dosen@inova-grupa.com

Obrt je upisan u Obrtni registar u Varaždinu pod registracijskim brojem 5075. Klikom ovdje možete učitati i provjeriti e-obrtnicu iNOVA Grupe (klikom na link bit će te preusmjereni na službenu stranicu Ministarstva poduzetništva i obrta za kontrolu dokumenata). Zadnji put ažurirano: 16.01.2019.

 

> Naslovnica